Memahami Makna Rahmatan Lil Alamin Halaman All Kompasiana Com

Memahami Makna Rahmatan Lil Alamin Halaman All Kompasiana Com

Apa pengertian islam rahmatan lil alamin. Istilah Islam rahmatan lil alamin itu merujuk pada ayat wa ma arsalnaka illa ra h matan li l-alamin yang terdapat pada surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Arti ayat itu menurut Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Kementerian Agama RI 2019 kurang lebih demikian.

Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Agar lebih operasional pengertian Nur Syam berikut ini bisa menjelaskan gagasan Islam rahmatan lilalamin tersebut yaitu gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Renungkanlah perkataan Ash Shabuni dalam menafsirkan rahmatan lil alamin.

Beliau Shallallahu alaihi Wa sallam memberikan pencerahan kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan. Beliau memberikan hidayah kepada menusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah swt.

Karena Islam itu lil alamin diperuntukkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnul Qayyim di atas.

Islam adalah rahmat bagi setiap manusia namun orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir menolaknya.

Padahal kalau kita merujuk kepada penafsiran dan penjelasan para ulama salaf nampak jelas kegagalpahaman mereka yang membenci Islam. Makna Rahmatan Lil Alamin.

Para mufassir ulama ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan kata rahmatan lil alamin dalam surat al. Penafsiran di atas memberikan gambaran bahwa karakter rahmatan lil-alamin memiliki keterkaitan sangat erat dengan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Dalam kitab-kitab Tafsir tidak ditemukan keterkaitan makna rahmatan lil-alamin dengan sikap toleransi yang berlebih-lebihan dengan komunitas non-Muslim. Rahmatan-lil-alamin rahmat bagi semesta adalah prasa populer yang sering meluncur dari mulut para penceramah atau narasumber talk-show ketika menggambarkan salah satu karakter atau prinsip utama Islam sebagai agama yang merangkul atau mengayomi semua pihak dan dalam semua hal.

Prasa ini biasanya makin lantang dikumandangkan di berbagai mimbar dan forum tiap kali muncul aksi kekerasan yang bernuansa keagamaan. Maka yang dimaksud dengan Islam Rahmatan lilalamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

Rahmatan lilalamin adalah istilah qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Alquran yaitu sebagaimana firman Allah dalam Surat Al- Anbiya ayat 107. Rahmatan lil alamin adalah prinsip utama dalam Islam.

Secara spesifik al-Quran menyebut istilah tersebut dalam QS. Namun dalam kehidupan umat islam sendiri istilah tersebut mengalami berbagai pemaknaan.

Tidak jarang umat islam bahkan yang mengatasnamakan Islam sekalipun justru tidak mencerminkan dari nilai yang dikehendaki oleh semangat rahmatan lil alamin itu sendiri. Umat Islam di Indonesia sama saja dengan umat Islam pada belahan bumi lainnya dengan satu prinsip bahwa ajaran Agama Islam itu adalah rahmatan lilalamin buat semua makhluk hidup bukan saja manusia akan tetapi bagi hewan dan tumbuhan.

Apa Perwujudan Rahmatan lil Alamin. Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir menyebutkan perbedaan pendapat mengenai cakupan kata alamin dalam ayat di atas.

1 Yang dimaksud alam pada ayat di atas adalah kaum mukminin yang beriman kepada beliau. Ini merupakan pendapat Ibnu Zaid.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah SWT karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

SERINGKALI kita mendengar dan membaca bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin. Islam adalah agama perdamaian yang sangat toleran penuh dengan kelembutan serta kasih sayang dan tidak mungkin menebarkan kekerasan terorisme kebencian dan lain sebagainya.

Apa sebenarnya makna rahmatan lilalamin tersebut. Apa sebenarnya pengertian dan maksud dari kalimat tersebut.

Agar kita tidak. Ada apa dengan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Dalam surah al-Anbiya ayat 107 Allah SWT menyebut. Kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia.

PENGERTIAN ISLAM SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LILALAMIN Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Ajaran tersebut dikenal dengan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Oleh karena sebagai umat Islam sikap dan perilaku seorang muslim tidak hanya tercermin dari ibadahnya pada Allah SWT semata namun juga seharusnya tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dan lingkungannya. Kita beragama itu salah satu tujuannya untuk kemanusiaan.

Kembalilah kepada asas agama supaya kita boleh menjadi umat contoh dengan menyebarkan konsep rahmatan lil alamin dalam kehidupan seharian. Pusat Kesejahteraan Insan Komuniti Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

www.kompasiana.com