Islam Agama Rahmatan Lil Alamin

Islam Agama Rahmatan Lil Alamin

Arti islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Istilah Islam rahmatan lil alamin itu merujuk pada ayat wa ma arsalnaka illa ra h matan li l-alamin yang terdapat pada surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Arti ayat itu menurut Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Kementerian Agama RI 2019 kurang lebih demikian.

Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Istilah rahmatan lilalamin terdiri atas dua kata rahmat yang berarti kasih sayang dan lilalamin yang berarti seluruh alam.

Istilah ini sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Anbiya 21. Islam rahmatan lil alamin biasa disebutkan dalam beberapa konsep dasar agama Islam Namun masih banyak yang belum memahami maksud sesungguhnya.

Dalam Al Quran surat. Wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil-aalamiin Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam QS Al Anbiya.

Dalam ayat itu rahmatan lil-alamin secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Islam merupakan agama penyempurna dari ajaran tauhid yang dibawa oleh para Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW.

Islam memiliki arti penyerahan atau berserah diri kepada Allah SWT sepenuhnya. Muslim adalah sebutan bagi pemeluk agama Islam yang berarti orang yang tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah SWT.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah swt.

MALANG - Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin diartikan sebagai pembawa perdamaian di alam semesta. Oleh sebab itu Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Raden Rahmat MPAI Unira Malang mengajarkan sikap perdamaian bagi mahasiswanya.

Ayat 107 Surat Al-Anbiya isinya adalah Allah mengutus Rasul itu semata-mata membawa Rahmat Lil Alamin. Dan Lil Alamin ini alam semesta itu sendiri terang Kaprodi MPAI Unira Malang Dr Aries Munandar MPd.

Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama meredup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama sama.

Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam. Ajaran tersebut dikenal dengan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Oleh karena sebagai umat Islam sikap dan perilaku seorang muslim tidak hanya tercermin dari ibadahnya pada Allah SWT semata namun juga seharusnya tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dan lingkungannya. Kita beragama itu salah satu tujuannya untuk kemanusiaan.

Namun sebagai umat Islam yang baik dan juga menjunjung tinggi konsep rahmatan lil alamin Jangan pernah membiarkan adanya kebatilan yang terus-menerus berlanjut. Hal ini dikarenakan kita nantinya juga akan menanggung pertanggungjawaban untuk memberikan pencerahan kepada orang lain yang belum mengerti bagaimana Islam itu.

Maksud dalam ayat ini yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. Sebagai rahmatan lil alamin adalah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama islam yang damai mencintai satu sama lain dan mengajarkan kebaikan.

Ada pula yang berpendapat bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk semua orang. Rahmatan-lil-alamin rahmat bagi semesta adalah prasa populer yang sering meluncur dari mulut para penceramah atau narasumber talk-show ketika menggambarkan salah satu karakter atau prinsip utama Islam sebagai agama yang merangkul atau mengayomi semua pihak dan dalam semua hal.

Prasa ini biasanya makin lantang dikumandangkan di berbagai mimbar dan forum tiap kali muncul aksi kekerasan yang bernuansa keagamaan. Ajaran Agama Islam itu rahmatan lilalamin.

Untuk itu umat Islam menjadi umat yang terbaik dalam kehidupan di permukaan bumi ini sebab ajaran Agama Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang mewujudkan tatanan hidup yang harmonis oleh setiap insan. Wujud nyata dari ajaran Agama Islam itu adalah peradaban berbudaya dengan landasan kuat umat Islam dengan akhlakul karimah.

Islam agama rahmatan lil alamin yaitu agama yang membawa kasih sayang terhadap seluruh alam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. 21 Al Anbiyaa 107.

Islam Agama Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta. Published by Coretanzone Minggu 09 Juli 2017.

Islam rahmatan lil alamin adalah konsep islam yang penuh dengan kasih sayang. Kata rahmat bermakna sangat luas sehingga dapat menjangkau seluruh alam semesta.

Islam dalam Al-Quran telah mendeklarasikan diri sebagai agama yang rahmatan lilaalamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT tidak lain untuk menyebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh.

Karena Islam itu lil alamin diperuntukkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnul Qayyim di atas.

Islam adalah rahmat bagi setiap manusia namun orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir menolaknya.

Buku berjudul Islam Dinamis Islam Harmonis merupakan salah satu upaya untuk mengumandangkan sifat Islam rahmat bagi semesta alam rahmatan lil alamin. Buku tersebut ditulis oleh seorang guru besar sejarah kebudayaan Islam Prof Machasin.

Pribumisasi Islam sebagai Dakwah yang Rahmatan Lil Alamin. Hukum Islam sementara ini hanya mampu menolak kemungkaran kebatilan dan kemaksiatan namum belum mampu menjadi solusi kebaikan dalam arti luas.

Rizal Mubit 2 Juli 2018 2457. Sejak pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan dilanjutkan oleh para sahabat Islam tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam tradisi masyarakat Arab pra-Islam.

www.slideshare.net