Kew Ps 10 Borang Verifikasi Stor Doc

Kew Ps 10 Borang Verifikasi Stor Doc

Borang laporan verifikasi stor. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 66 Lampiran D KEWPS-13 PETUNJUK. Status Aset Semasa Pemeriksaan A.

Hilang LAPORAN VERIFIKASI STOR TAHUN. 64 Menyediakan Sijil Verifikasi Stor KEWPS-12 Lampiran C dan Laporan Verifikasi Stor KEWPS-13 Lampiran D untuk pengesahan Ketua Jabatan.

65 Memaklumkan kepada Ketua Jabatan hasil penemuan verifikasi stor. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 66 Lampiran C KEWPS-12 SIJIL VERIFIKASI STOR BAGI TAHUN.

Adalah disahkan bahawa _____ di. LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN 2014.

DIISI OLEH PEGAWAI STOR DIISI OLEH PEGAWAI PEMERIKSA DIISI OLEH PEGAWAI PEMVERIFIKASI Seksyen Pengurusan Aset Pejabat Bursar No kad. Stor Unit Kad Petak Terima KewPS-2 jika ada perselisihan Perekodan KewPS-1 Borang terimaan Barang-barang BTB KewPS-2 Borang Laporan Terimaan Barang-barang Tidak sempurna kuantiti lebihkurang kualiti tidak elok atau rosak catat diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa.

Menyediakan laporan verifikasi stok meliputi. Penyediakan senarai Lampiran S yang menyesuaikan Stok Fisikal dengan baki pada rekod.

Syor kepada Pegawai Pengawal berkaitan barang- barang yang sesuai perlu dilupus atau hapuskira. Tahap dan keadaan pengurusan stor dan mengemukakan syor-syor bagi mengatasimempertingkatkan tahap pengurusan stor semasa.

Hasil dan penemuan-penemuan di. Borang permintaan pesanan p0 borang invois - 2 ply borang invois - 3 ply calculator toner fax -rikoh h193-39 baik kotak unit botol batang rim toner hp ce505a keping jabatanptj.

Jabatan bendahari 140 laporan verifikasi stor tahun 2014 pembaris pisau artline 70 white board mrk artline 70 high performance mrk kertas warna gold. LAPORAN VERIFIKASI STOK Author.

User Last modified by. Ketua prngarah laut Created Date.

1112009 102800 AM Company - Other titles. Mencetak Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14 32 Mencetak Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KewPS-15 33 Mencetak Laporan Tahunan Verifikasi Stor KewPS-16 33 Mencetak Perakuan Ambil Alih KEWPS-18 34 6 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA 35 Permohonan Pelupusan Dan Hapus Kira 35 Mencetak Penyata Pelarasan Stok KewPS-17 36.

TINDAKAN PEGAWAI PELULUS STOR DAN KETUA JABATAN DI PTJ 1. Masuk ke Modul Ketua Jabatan Pilih Pengesahan Verifikasi Modul Ketua Jabatan hanya boleh di akses oleh Pegawai Pelulusa yang dilantik sahaja 2.

Klik dibawah Tajuk Laporan Verifikasi Stor 2017. Posted in Borang Stor Pusat.

LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN. LAPORAN TAHUNAN 2018 UNIT FARMASI DAN BEKALAN HOSPITAL PARIT BUNTAR.

Sub-stor untuk Farmasi Pesakit Luar 112. FARMASI PESAKIT DALAM Aktiviti yang dijalankan.

VERIFIKASI STOR Verifikasi Stor telah dijalankan sebanyak 1 kali oleh Pegawai Pemverifikasi Stor yang. Pemverifikasi stor hendaklah mengira dan merekod baki fizikal stok serta mengesahkan ketepatan rekod dengan Kad Kawalan Stok 4.

Menentukan tiada transaksi semasa verifikasi dilaksanakan 5. Menyediakan KEWPS-15 Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor dan kemukakan kepada Ketua Jabatan TUGAS-TUGAS PEMVERIFIKASI STOR.

Borang-borang yang perlu dikemukakan kepada BKW adalah seperti berikut. A Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor MARAPS-14 b Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor MARAPS-15 c Laporan Tahunan Verifikasi Stor MARAPS-16 74.

Borang-borang di atas boleh diperolehi dan dilengkapkan secara online melalui Sistem Pengurusan Aset Alih. Kew Ps 10 Borang Verifikasi Stor.

For more information and source see on this link. B P P A K P M 39 Semua KemJab hendaklah menggunakan Sistem Pengurusan Stor SPS yang telah dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia Borang Laporan Terimaan Barang-Barang KEWPS-2 Borang Permohonan Stok KEWPS-11 hendaklah dicetak dan ditandatangani oleh Pegawai yang Bertanggungjawab Borang-borang lain boleh dicetak mengikut keperluan Penggunaan Rekod Melalui Sistem Elektronik.

KEWPS-14 - Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor Penyimpanan KEWPS-6 - Tambahan Barang-Barang Standard KEWPS-7. 9 - Senarai Stok Bertarikh Luput Pengeluaran Penerimaan KEWPS-1 - Borang Terimaan Barang-Barang BTB KEWPS-2 - Borang Laporan Terimaan Barang-Barang Merekod Stok KEWPS-3 - Kad Kawalan Stok KEWPS-4 - Kad Petak KEWPS.

Pautan nama borang. Laporan tahunan verifikasi stor.

Borang Verifikasi KEWPS-IO Stor Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14 Laporan Tahunan Keseluruhan Borang Penilaian Prestasi Penurusan Stor KEWPS-11 Siil Verifikasi Stor - KEWPS-12 Pen urusan Stor KEWPS-15 Tiada Laporan Tahunan Verifikasi KEWPS16 Pelarasan penyata KEWPS-17 Perakuan Ambil Alih KEWPS- Tiada Tiada Tiada Stor. Laporan Verifikasi Stok Kew 300-UI jika berkaitan dan Sijil Verifikasi Stok Kew300-T dikemukakan ke BPPA tidak lewat dari 28 Feb.

Bagi IPG hendaklah mengemukakan ke BPG sebelum 15 Feb. Membuat lawatan mengejut ke stor bagi tujuan verifikasi stok.

Menyediakan dua 2 salinan Laporan Verifikasi Stok KEW.

rajakenangan.web.app