Laporan Verifikasi Stor

Laporan Verifikasi Stor

Borang ringkasan laporan pemeriksaan/verifikasi stor. LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN 2014. DIISI OLEH PEGAWAI STOR DIISI OLEH PEGAWAI PEMERIKSA DIISI OLEH PEGAWAI PEMVERIFIKASI Seksyen Pengurusan Aset Pejabat Bursar No kad Kawalan Stok Perihal Stok Kos Seunit RM Kuantiti Stok Kuantiti Stok Penemuan keadaan stok usangrosaktidak digunakan.

KEMENTERIAN JABATAN KATEGOR LAMPIRAN KEWPS-14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor 300 Muat Turun Bahan. LAMPIRAN I-RINGKASAN LAPORAN PEMERIKSAAN STOR 586 Muat Turun Bahan.

LAMPIRAN KEWPA-20Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan 351 Muat Turun Bahan. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 66 Lampiran D KEWPS-13 PETUNJUK.

Status Aset Semasa Pemeriksaan A. Hilang LAPORAN VERIFIKASI STOR TAHUN.

62 Menyediakan jadual verifikasi stor untuk semua Stor Pusat dan Stor Utama. 63 Menyemak dan mengesahkan KEWPS-10 dan KEWPS-11 yang diterima daripada Pegawai Pemverifikasi.

64 Menyediakan Sijil Verifikasi Stor KEWPS-12 Lampiran C dan Laporan Verifikasi Stor KEWPS-13 Lampiran D untuk pengesahan Ketua Jabatan. Laporan pemeriksaan verifikasi stor tahun.

Penemuan Keadaan Stok usangrosaktidak digunakan lagi tidak aktif luput tempoh dll SyorCadangan dan Justifikasi lupushapus kira pelarasan stok pindahan stok. Ringkasan laporan verifikasi stor lampiran b22 lampiran b23 ringkasan laporan pindahan stok lampiran b24 jumlah nilai perolehan asal stok mengikut kaedah rm lampiran b25.

Ringkasan laporan pemeriksaan aset alih bagi tahun 2019 sijil tahunan pemeriksaan aset alih tahun 2019. BP PA KP M Tatacara Pengurusan Stor KP 642013 - Penyimpanan KP 622013 Penerimaan KP 632013 Merekod Stok KP 652013 - Pengeluaran KP 612013 Pendahuluan KP 662013 Pemeriksaan KP 672013 Keselamatan dan Kebersihan KP 682013 Pelupusan KP 692013 Kehilangan dan Hapuskira.

B P P A K P M Soalan Jawapan Di mana dilaksana. Stor Pusat Stor Utama Bila.

Sekali setahun mulai 1 Oktober Pemeriksaan terhadap semua stok Tanggungjawab siapa. Pegawai Pemeriksa yang dilantik oleh Ketua Jabatan Pegawai tidak kena mengena dengan stor Apa perlu dibuat.

Guna KewPS-14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KewPS-14. Laporan Kedudukan Stok KEWPS-13.

Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14. Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEWPS-15.

Memastikan semua aset yang diterima di Jabatan didaftarkan dalam tempoh dua 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan aset dengan menggunakan dokumen berikut. 103 UPA Kementerian hendaklah menyediakan Ringkasan Laporan Tahunan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan dan mengemukakan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

Carta Aliran Dan Proses Kerja Pemeriksaan Aset Alih. BORANG PEMERIKSAAN ASET ALIH Diisi oleh Pegawai Pemeriksa.

Pemverifikasi stor hendaklah mengira dan merekod baki fizikal stok serta mengesahkan ketepatan rekod dengan Kad Kawalan Stok 4. Menentukan tiada transaksi semasa verifikasi dilaksanakan 5.

Menyediakan KEWPS-15 Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor dan kemukakan kepada Ketua Jabatan TUGAS-TUGAS PEMVERIFIKASI STOR. Mengemukakan laporan Verifikasi Stok yang menunjukan perbezaan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri dan salinan kepada Ketua Audit Negara.

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN DI ANTARA PENGIRAAN PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI STOK 6. OBJEKTIF VERIFIKASI STOK Untuk.

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KEWPS-10 Kementerian Jabatan. Kod Perihal Stok Kuantiti Stok Fizikal Stok Perbezaan -.

Guna KewPS14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KewPS14 disemak dan disahkan oleh pegawai Pemverifikasi Stor buat garisan merah pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok tandatangan tarikh Pegawai Pemeriksa Ingat. LAPORAN VERIFIKASI STOK Author.

User Last modified by. Ketua prngarah laut Created Date.

1112009 102800 AM Company - Other titles. Masuk ke modul Task Verifikasi Klik Hantar Laporan Verifikasi Stor Ke Ketua Jabatan 10.

Tindakan Pegawai Pemverifikasi Selesai. Pada borang KEWPS15 yang sudah lengkap.

9 M o d u l V e r i f i k a s i S t o r E - S T O K 9. Pegawai stor masuk ke Modul Pemeriksaan Stok - Verifikasi Stor Pilih Laporan Pemeriksaan 10.

Posted in Borang Stor Pusat. LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN.

Bahagian Kawalan dan Pemantauan Perbendaharaan Malaysia PEKELILING PERBENDAHARAAN PP BIL. 5 TAHUN 2009 TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN TPS.

Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail Hab Pendidikan Tinggi Pagoh KM 1 Jalan Panchor 84600 Pagoh Johor Tel. PDF Kemampuan membaca peserta didik sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa yang lain terutama kemampuan berbicara dan menulis.

Find read and cite all the research you.

es.scribd.com