Laporan Latihan Industri

Laporan Latihan Industri

Cadangan laporan latihan industri komputer. Pihak Politeknik perlu mengambil tahu terhadap pelatih yang mengalami kesulitan di tempat Program Latihan Industri. Pihak Politeknik perlu memberi cadangan dan masa yang panjang untuk menyediakan tempat Latihan Industri bagi pelatih mengikut tempat tinggal pelajar masing masing.

KESIMPULAN Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib untuk semua pelajar Politeknik Balik Pulau. Melalui sesi Latihan Industri pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing malah pelajar juga didedahkan dengan teknik penyediaan dan penulisan laporan.

Selain itu latihan industri ini turut juga didedahkan kepada teknologi terkini. 71 Latihan industri juga dapat membentuk keperibadian yang baik dalam diri setiap pelajar agar bekerja lebih teratur dan berdisiplin.

Antaranya ialah dengan cara majikan meletakkan tugasan yang perlu pelajar lakukan dalam tempoh masa latihan yang ditetapkan. Saya ingin memberi dapatan dan cadangan untuk syarikatjabatan supaya lebih proaktif dan lebih memberi kebaikan kepada semua pihak.

Sepanjang menjalani latihan industri di Kilang Liebherr Appliances Kluang banyak ilmu yang saya perolehi yang serba sedikit membantu meningkatkan pengetahuan saya dalam bidang pengurusan. Unit Perhubungan dan Latihan Industri UPLI telah mengambil pelbagai langkah dan inisiatif yang sistematik bagi membolehkan proses latihan industri pelajar berjalan dengan sempurna dan lancar.

Cadangan dan saranan ini juga ditujukan kepada tempat saya menjalani latihan industri iaitu PPK SemanggolSelinsing. Membuat penetapan pencetak OKI B431dn pada komputer di Unit Perhubungan Latihan Industri UPLI.

LAPORAN MINGGU KE-15 9 - 13 MAC 2015 Masukkan data pelajar menggunakan Microsoft Office Excel untuk kemudahan pelajar menggunakan Sistem CIDOS iaitu Polytechnic E-Learning. Latihan industri ini amat baik untuk para pelajar kerana ianya lebih banyak memberi manfaat berbanding buruknya.

Ia juga membuka peluang kepada saya untuk berhubung terus dengan pihak pengurusan syarikat dan seterusnya dapat menjalan kepada saya untuk menjadi salah seorang daripada kakitangan syarikat ini apabila tamat pengajian. Latihan industri adalah amat penting dan berguna kepada saya kerana ianya mempunyai tujuan yang baik pendedahan pelatih ke alam pekerjaan yang sebenarnya.

Selain itu latihan industri ini juga secara tidak langsung akan memberikan pengalaman kerja di samping pembelajaran yang memberi faedah yang baik kepada saya di masa hadapan. Laporan Latihan Industri Perbadanan Perpustakaan Awam SelangorPPAS.

Hasil dapatan saya melalui kerja yang dilakukan sepanjang saya menjalani latihan industri ini saya banyak mempelajari tentang. Persekitaran bekerja di alam pekerjaan yang sebenar.

ABSTRAK Laporan ini menerangkan tentang aktiviti-aktiviti yang telah saya pelajari sepanjang saya menjalani latihan industri selama 20 minggu bermula pada 10. Latihan atau kelas komunikasi adalah cadangan yang lebih membuatkan pekerja berkeyakinan dengan cara dan manner yang perlu digunakan apabila berkomunikasi sama ada ingin bertanya mahupun meminta pandangan 49 BAB 6 KESIMPULAN Selama satu semester menjalani Latihan Industri banyak pengalaman pengetahuan dan pendedahan yang berguna telah saya.

8 14 Objektif Laporan Latihan Industri Setiap pelajar yang menjalani Latihan Industri ini perlu menyediakan sebuah Laporan Latihan Industri LLI yang lengkap mengikut piawaian dan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Politeknik. Antara beberapa objektif laporan latihan industri ialah.

Latihan Industri merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma. Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan untuk memasuki semester yang berikutnya.

Pelajar yang gagal perlu mengulangi semula latihan industri. BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITY COLLEGE BESTARI UNIT PRATIKUM DAN JARINGAN INDUSTRI 11 BAHAGIAN C.

PENULISAN LAPORAN 10 PENULISAN LAPORAN INDUSTRI a. Laporan Latihan Industri merupakan salah satu komponen wajib yang akan dinilai bagi program LI di UCBestari.

Syukur ke hadrat ilahi kerana dengan taufik dan hidayahNya Laporan Akhir Latihan Industri ini dapat disempurnakan dengan keizinanNya. Dedikasi ini khas buat ibu dan bapa saya serta ahli keluarga yang banyak membantu saya di dalam penghasilan Blog Laporan Latihan Industri ini serta rakan-rakan seperjuangan lain yang turut bersama-sama membantu.

Latihan Industri ini juga bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan diri bagi menghadapi alam pekerjaan sebenar tetapi turut membantu memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang ramai. Kerjasama daripada kakitangan di tempat latihan juga amat baik dan ini dapat mengajar erti kerjasama dan semangat berpasukan.

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI. LAMAN UTAMA PENGENALAN PENGHARGAAN ORGANISASI OBJEKTIF.

KOMEN DAN CADANGAN KESIMPULAN Laporan Teknikal 1 Memperbaharukanupdate Antivirus Langkah 1 Tekan. Langkah 2- Masukan nama komputer dalam ruang yang disediakan.

Langkah 3 Tekan connect butang. BAB 5 KOMEN DAN CADANGAN Pengenalan Dari pengalaman dan pemerhatian pelajar sepanjang tempoh lima bulan di disini pelajar boleh simpulkan bahawa latihan industri bukan sahaja tempat melatih diri ke alam pekerjaan sebenar tetapi dapat mendidik kita mematuhi segala peraturan yang di tetapkan.

KOMEN DAN CADANGAN KESIMPULAN Laporan Teknikal 2 Langkah-langkah untuk pasang Raspberry Pi di belakang komputer. Raspberry Pi adalah seperti CPU.

Ia boleh digunakan untuk komputer-komputer yang gabung dengan mesin. Harga Raspberry Pi lebih murah dari satu CPU.

GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI LAPORAN LATIHAN INDUSTRI OLEH LAMPIRAN B AHMAD MUHAMMAD BIN AHMAD ADAM 17DIP15F2015 DI PUNCAK KEJAYAAN BERHAD JALAN MENUJU CITA 54100 KUALA LUMPUR HALAMAN JUDUL Laporan Latihan Industri ini dikemukakan kepada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi memenuhi sebahagian dari syarat.

www.slideshare.net