Laporan Latihan Industri

Laporan Latihan Industri

Contoh laporan aktiviti mingguan latihan industri. Laporan Latihan Industri Industri yang terpilih ialah MAJLIS DAERAH TAPAHPERAK MDT. Secara ringkasnya serta menyeluruh dapatlah saya menerangkan tugas saya sepanjang tempoh Latihan Industri ini secara mingguan.

Ringkasan Aktiviti Latihan Industri -- MINGGU 1 - MINGGU 5-- MINGGU 6 - MINGGU 10. Contoh laporan latihan industri full 1.

Afzan noor hisyam bin isa jabatan kejuruteraan mekanikal diploma teknologi pembuatan laporan akhir latihan industri afzan noor hisyam bin isa 16dtp11f1018 kilang sawit chini 3 felda palm industries sdn. Bhd 26690 pekan pahang darul makmur.

Disember 2012 disember 2012 ptsb 2. Ringkasan Aktiviti Latihan Industri 31 Pengenalan Ringkasan laporan mingguan ini disediakan bertujuan untuk melihat hasil kerja yang telah dilakukan sepanjang menjalani latihan industri di Jabatan Zakat Negeri Kedah.

Bilangan MINGGU PERTAMA 19062017-23062017 i. Pelajar melapor diri di Israk Technology Sdn Bhd dengan Encik Mohd Nasarudin selaku penyelia latihan industri di syarikat Israk Technology Sdn Bhd.

Pelajar diberi tugas melawati laman web yang dikendali oleh organisasi. Pelajar diberi tugas membangunkan aplikasi.

LAPORAN MINGGUAN LAPORAN TEKNIKAL PROFIL PELAJAR KESIMPULAN KOMEN CADANGAN RUJUKAN BIBLIOGRAFI LAPORAN MINGGU KE-1 1 - 5 DISEMBER 2014 Lapor. Membuat penetapan pencetak OKI B431dn pada komputer di Unit Perhubungan Latihan Industri UPLI.

LAPORAN MINGGU KE-15 9 - 13 MAC 2015. 14 32 Ringkasan Laporan Harian dalam Latihan Industri Setiap pelajar politeknik dikehendaki menulis laporan harian bagi setiap aktiviti- aktiviti yang dilakukan semasa menjalani Latihan Industri dalam tempoh yang ditetapkan bermula dari 19 Jun 2016 sehingga 3 November 2016.

Di syarikat ini saya telah diletakkan di Bahagian Teknologi Maklumat Komunikasi. Sepanjang menjalani latihan industri ini saya telah bekerja pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat dari pukul 800 pagi sehingga 500 petang.

Berikut adalah ringkasan mingguan sepanjang saya menjalani latihan industri selama 20 minggu. Bagi laporan akhir latihan industri saya mula mencatat laporan berdasarkan minggu iaitu dari Minggu 1 sehinggalah ke Minggu 20 termasuklah cuti umum mahupun cuti bersebab.

Latihan Industri saya bermula dari 1 Disember 2014 sehingga 17 April 2015. Antara objektif laporan Latihan Industri adalah.

I Menjadi bukti bahawa pelajar tersebut telah menjalani Latihan Industri mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan. Ii Mencatatkan segala aktiviti semasa menalani Latihan Industri.

AKTIVITI SECARA MINGGUAN DI LATIHAN INDUSTRI. 19 JUN 2017 - 23 JUN 2017.

Laporan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu laporan harian dan laporan rasmi. Laporan harian perlu diisi oleh para pelajar pada setiap hari dan ia ditulis secara kasar ini untuk memudahkan pelajar untuk membuat laporan rasmi setelah selesai latihan industri yang ditetapkan.

31 Ringkasan Aktiviti Semasa Latihan Industri. 41 Laporan Teknikal.

Laporan Akhir Latihan Industri ini dapat disempurnakan dengan keizinanNya. Dedikasi ini khas buat ibu dan bapa saya serta ahli keluarga yang.

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 Minggu 12 Minggu. GWSB telah menyediakan tempat untuk pelajar Latihan Industri yang mengambil kursus Perakaunan dan Kejuruteraan Awam mereka akan dibahagikan samada dibahagian pejabat dan tapak-tapak projek.

14 32 Ringkasan Laporan Harian dalam Latihan Industri Setiap pelajar politeknik dikehendaki menulis laporan harian bagi setiap aktiviti- aktiviti yang. Laporan akhir latihan industri.

Laman utama pengenalan pendahuluan organisasi objektif laporan. Laporan kesimpulan laporan mingguan.

Laporan mingguan minggu 1. Bab ini adalah ringkasan keseluruhan aktviti mingguan yang dilakukan sepanjang menjalani latihan industri.

Berdasarkan aktiviti yang dilakukan yang ditulis di dalam buku jurnal refleksi secara ringkas akan di terangkan dalam bab yang meliputi tugas yang diberikan oleh penyeliai. 16 Contoh Senarai Kandungan SENARAI KANDUNGAN Isi Kandungan Mukasurat Halaman Judul i Perakuan ii Surat Tamat Latihan iii Dedikasi iv Penghargaan v Senarai Kandungan vi Senarai Jadual vii Senarai Rajah viii Senarai Lampiran ix BAB 1.

PENGENALAN 11 Pendahuluan 1 12 Objektif Latihan Industri 1 13 Objektif Laporan 2 14 Kepentingan Latihan. Musim cuti ni aku kena siapkan buku laporan untuk latihan industri akubuat masa ini hampir 80 siap cuma tinggal bab 2 saja lagi iaitu tentang laporan hariantadi aku dah siapkan laporan untuk 4 minggu pertama aku menjalani latihan jadi hari ini aku ingin kongsikan apa yang aku buat semasa menjalani latihan industri untuk bulan pertama.

Laporan Ilmiah Kumpulan 9 Isu Kurikulum. Universiti pendidikan sultan idris upsi kelas terakhir dalam sesuatu tingkatan darjah di sesebuah sekolah kelas hujung perasaan untuk melakukan sesuatu suka atau tidak tertekan mood bosan jemu tension boring.

Muka surat penghargaan mengandungi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjalani latihan industri. GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI LAMPIRAN K CONTOH FORMAT HALAMAN PERMULAAN BAB BAB 4 10cm100mm dari atas LAPORAN TEKkeNrItKasAL 5 sela 5x 15 spacing 35 cm 41 Pengenalan 25 40 mm cm.

Aktiviti mingguan yang telah dilaksanakan secara ringkas.

www.slideshare.net