Kesimpulan Laporan Latihan Industri Komputer

Kesimpulan Laporan Latihan Industri Komputer

Kesimpulan laporan latihan industri komputer. Kesimpulan yang saya dapat melalui latihan industri ini ialah saya menerima banyak pendedahan dalam dunia perkomputeran ini. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada juga pihak Politeknik Mersing Johor yang memberi peluang kepada pelajar - pelajarnya mencari pengalaman sendiri dengan mengadakan Latihan Industri.

Laporan ini mengandungi pengenalan setiap bab yang mana merangkumi pengenalan tentang latihan industri latar belakang firma ringkasan latihan sepanjang tempoh 20 minggu dan bab-bab teknikal. Laporan ini adalah merupakan syarat penting bagi seseorang pelajar bagi memperolehkan diploma dari politeknik.

Kesimpulan Saya berjaya melaksanakan atau menghabiskan tempoh masa latihan industri disamping menyiapkan laporan akhir latihan industri pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik sendiri. Ia mengandungi tentang latihan industri latar belakang firma ringkasan latihan sepanjang tempoh 20 minggu dan teknikal.

Latihan Industri adalah satu perkara yang penting kerana ia dapat melatih kemahiran yang telah dipelajari oleh pelajar sepanjang pembelajaran pada masa kuliah dimana ia dapat diaplikasikan dengan berkesan. Latihan Industri ini juga merupakan satu cabang untuk membina keyakinan diri para pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan sebenar pada masa akan datang.

70 BAB 7 KESIMPULAN Sepanjang menjalani latihan industri banyak pengalaman dan pengajaran yang dipelajari oleh saya tentang alam pekerjaan sebenarDimana saya diajar tentang cara-cara untuk menguruskan sesuatu pekerjaan dengan baikSememangnya latihan industri ini banyak memberi peluang kepada para pelajar untuk membuktikan kebolehan dalam. Kesimpulan Setelah lebih kurang lima bulan menjalani latihan industri pelbagai ilmu serta pengalaman dapat dipelajari oleh saya dalam masa yang mengizinkan di PERPUSTAKAAN RAJA TUN UDA.

Saya telah didedahkan dengan tugas dan tanggungjawab dalam mengendali sebuah sistem yang menggunakan PHP. KESIMPULAN Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib untuk semua pelajar Politeknik Balik Pulau.

Melalui sesi Latihan Industri pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing malah pelajar juga didedahkan dengan teknik penyediaan dan penulisan laporan. Laporan praktikum dasar pemrograman komputer 1 Bachtiar Zulkarnaen TujuanSetelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu.

PEMROGRAMAN DAN ALGORITMAPemrograman adalah proses membuat software komputer dengan menerapkan algoritma dan struktur data tertentu menggunakan bahasa pemrogramanAlgoritma adalah metode dan tahapan sistematis. Laporan Akhir Latihan Industri starting with.

Saturday 2 November 2013. Penerangan keseluruhan laporan ini boleh memberikan maklumat yang berguna terutama mengenai pengurusan.

Semasa latihan dalam syarikat Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd Saya mendapat banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang mengajar saya dalam bidang kerjaya. Akhir kata saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menabur bakti kepada saya untuk menyempurnakan misi saya menjalani latihan industri dan menyiapkan laporan ini sebelum melayakkan diri untuk memperoleh Diploma.

Latihan Industri merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma. Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan untuk memasuki semester yang berikutnya.

E Menghasilkan laporan Latihan Industri Penyediaan laporan latihan industri ini dapat melatih pelajar menulis laporan teknikal yang lengkap dan teratur. 113 Objektif Laporan Latihan Industri Objektif latihan industri adalah.

A Bukti kepada latihan yang diikuti Setiap gerak kerja yang dilakukan oleh pelajar direkodkan dalam buku. 3 14 OBJEKTIF LAPORAN LATIHAN INDUSTRI Laporan latihan industri ini ialah sesuatu perkara yang dilakukan akan dicatatkan dan ditaip berdasarkan segala aktiviti semasa menjalani proses latihan industri serta maklumat lain yang bersesuaian untuk dijadikan sebahagian daripada bahan yang diperlukan dalam penghasilan buku laporan latihan industri.

SISTEM MAKLUMAT LATIHAN INDUSTRI. 18 Garis Kasar Laporan 9 BAB 2.

LATAR BELAKANG 20 Pengenalan 11 21 Ulasan Literatur 12 22 Kajian Sistem Sedia Ada 13 221 Sistem 1 13. 25 Kesimpulan 24 BAB 3.

KEPERLUAN ANALISIS DAN REKABENTUK 30 Pengenalan 25. Melalui latihan industri ini jelaslah bahawa objektif latihan telah tercapai sepanjang dua puluh minggu bermula 1 Disember 2014 sehingga 17 April 2015.

Oleh itu dapat disimpulkan bahawa pendedahan yang telah diberikan kepada pelajar sepanjang latihan industri ini sangat berguna dan perlu dimanfaatkan dengan betul pada masa hadapan. Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib untuk penganugerahan Sijil Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Latihan Industri pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing malah pelajar didedahkan dengan teknik penyediaan dan penulisan laporan. Objektif Laporan Latihan Industri Laporan Latihan Industri amat dititikberatkan dan merupakan syarat lulus sesi Latihan Industri ia adalah bertujuan untuk.

Menterjemah kerja-kerja amali yang dilakukan ke dalam bentuk teori. Membentuk peribadi seorang pekerja yang berdisiplin kerana berupaya membahagikan masa dengan sebaiknya.

Kursus Teknologi Komputer Sistem merupakan satu program latihan yang memberikan peluang kepada para lepasan sekolah yang berminat serta mempunyai kecenderungan untuk memperolehi kemahiran dan pengetahuan teknik asas dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor awam mahupun swasta sebagai pekerja mahir atau separa mahir selepas menamatkan latihanSetelah berjaya. Dengan ini kita dapat membuat kesimpulan bahawa pendidikan secara amali adalah merupakan sesuatu yang sama penting dengan pendidikan secara teori dan ianya boleh menjadi batu loncatan untuk para pelajar pergi jauh lagi kerana latihan industri adalah satu lonjakan paradigma kepada perkembangan minda.

Bagi laporan akhir latihan industri saya mula mencatat laporan berdasarkan minggu iaitu dari Minggu 1 sehinggalah ke Minggu 20 termasuklah cuti umum mahupun cuti bersebab. Latihan Industri saya bermula dari 1 Disember 2014 sehingga 17 April 2015.

mythebest.onrender.com