Makalah Ziarah Kubur

Makalah Ziarah Kubur

Kesimpulan ziarah kubur. Ziarah kubur itu di anjurkan tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berziarah seperti yang telah dijelaskan diatas. Kalau ada sekelompok yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu bidah berarti kelompok tersebut secara tidak langsung mengangap perbuatan Rasulullah juga bidah diwaktu itu.

BAB III PENUTUP A. Ziarah kubur ialah berkunjung ke makampesarean orang Islam yang sudah wafat baik orang muslim biasa orang shalih ulama wali atau Nabi.

Hukum ziarah kubur adalah sunah secara mutlak dan masih diditafshil untuk perempuan. Kesunahan dalam ziarah kubur antara lain.

Memilih hari yang afdhol b. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya ziarah kubur itu ada dua macam.

Ziarah syariyah yang diizinkan Rasulullah Shallallaahu alaihi wa sallam dan dalam ziarah ini ada dua tujuan pertama bagi yang melakukan ziarah akan dapat mengambil pelajaran dan peringatan yang kedua bagi mayit ia akan mendapatkan ucapan salam dan doa dari orang yang berziarah. Dari hadits-hadits di atas kita dapat mengetahui kesimpulan-kesimpulan penting tentang tujuan sebenarnya dari ziarah kubur sebagai berikut.

Memberikan manfaat bagi penziarah kubur yaitu untuk mengambil ibrah pelajaran melembutkan hati mengingatkan kematian dan mengingatkan tentang akan adanya hari akhirat. Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah bahwa tradisi ziarah kubur pada makam keramat kuno Jakarta sudah berlangsung sejak munculnya fenomena kewalian dan kekeramatan yakni sekitar abad XVIII.

Corak tradisi ziarah kubur merupakan percampuran tradisi ziarah kubur pra Islam dan Islam. Menurut Orang Jawa Ziarah kubur merupakan satu dari sekian tradisi yang ada di jawa dan berkembang di masyarakat jawa.

Berbagai maksud dan tujuan maupun motivasi selalu menyertai aktivitas ziarah kubur. Ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat jawa ke kuburan dianggap keramat sebenarnya ini terpengaruh jawa-Hindu.

Ziarah kubur merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama kita dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran dengannya dan dapat mengingat akhirat dengan syarat tidak mengatakan disisi kuburan tersebut ucapan-ucapan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Taala murka seperti berdoa kepada si penghuni kuburan memohon pertolongan kepadanya dan sejenisnya. Kesimpulan Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan fenomena ziarah kubur di pemakaman Sentono Botoputih masuk dalam kategori praktek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tradisi ziarah kubur adalah pengaruh tradisi lokal yang mengakibatkan percampuran akulturasi antara budaya lokal Jawa dengan.

Ziarah kubur juga diadakan untuk memohon keberkahan dari para ahli kubur apabila ahli kubur itu adalah wali ulama dan orang-orang shalihin. Kutip dari peziarah.

Ziarah dalam kamus bahasa arab diambil dari kata ةرﺎﻳز روﺰﻳ - راز yang berarti. Ziarah kubur merupakan satu dari sekian tradisi yang ada di jawa dan berkembang di masyarakat jawa.

Berbagai maksud dan tujuan maupun motivasi selalu menyertai aktivitas ziarah kubur. Ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat jawa ke kuburan dianggap keramat sebenarnya ini terpengaruh jawa-Hindu.

Dari kaidah ini bisa diambil kesimpulan bahwa hukum asal ziarah kubur adalah boleh boleh saja atau tidak dilarang jelas Syamsuddin. Namun dalam praktik dan tujuannya bisa memunculkan ziarah syariy bidiy dan syirkiy.

Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya Faidhul Qaadir 884 Disyariatkannya ziarah kubur ini dapat mendatangkan manfaat bagi yang berziarah maupun bagi shahibul qubur yang diziarahi Ahkam Al Janaiz Lil Albani.

Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran ibrah bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul menghuni kuburan sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah swt tetapi tidak boleh meminta sesuatu kepada kuburan itu karena itu akan menjadikan musyrik menyekutukan Allah. Tujuan berziarah kubur adalah untuk menasehati diri dan mengingatkan diri sendiri akan kematian Syarh Shahih Muslim Lin Nawawi 3402 An Nawawi Al Abdari Al Haazimi berkata.

Para ulama bersepakat bahwa ziarah kubur itu boleh bagi laki-laki Fathul Baari 4325. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat wajib hukumnya minimal sekali seumur hidup.

Keempat ziarah kubur dengan tujuan menunaikan hak ahli kubur. Orang-orang yang berhak kita perlakukan dengan baik ketika mereka masih hidup seperti orang tua para ulama dan lain-lain berhak pula mereka ziarahi setelah mereka meninggal dunia dengan tujuan memuliakan dan berbakti kepada mereka.

Rangkaian Doa Untuk Doa Ziarah Kubur. Berdasar hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memperbanyak membaca Al-Quran dan dzikir untuk para ahli kubur adalah suatu keutamaan.

Berikut adalah rangkaian surat Al-Quran dan dzikir yang biasa dibaca oleh para peziarah kubur ketika mengunjungi makam pada saat lebaran atau menjelang bulan puasa. Ziarah kubur bisa melembutkan hati yang keras.

Tidak berorientasi hanya kepada dunia saja. Mengingatkan kita akan akhirat.

Menasehati diri serta mengingatkan diri akan datang kematian. Ziarah kubur dapat melembutkan hati.

Bermanfaat untuk orang yang berziarah dan juga yang diziarahi. Ziarah bidiyyahadalah tata cara ziarah kubur yang menyelisihi tuntunan Nabi SAW.

Karena mengandung berbagai pelanggaran yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat menghantarkan pada kesyirikan. Diantaranya adalah berziarah ke kubur dengan tujuan beribadah kepada Allah di sisi kubur atau bertujuan untuk mendapatkan berkah tabarruk.

Ziarah kubur itu di anjurkan tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berziarah seperti yang telah dijelaskan diatas. 14 BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Taziyah adalah menghibur dan membantu keluarga yang ditinggal mati sehingga beban berat yang dipikul keluarga tersebut terasa lebih ringanAdab Taziyyah yang. Apabila diziarah akan kubur seorang Islam nescaya penghuni kubur tersebut tahu dan kenal siapa yang menziarahnya itu jika dia pernah kenalinya di dunia dan apabila yang ziarah memberi salam nescaya penghuni kubur itu menjawab salamnya dan penghuni kubur merasa suka dengan kedatangan saudara mara yang menziarahinya.

id.scribd.com