Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 2 240 Syor Dikemukakan 27 Nov 2017 Youtube

Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 2 240 Syor Dikemukakan 27 Nov 2017 Youtube

Laporan ketua audit negara 2016 siri 2. Laporan ketua audit negara tahun 2016 siri 2. Aktiviti kementerian jabatan kerajaan persekutuan.

Pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan. Penyata kewangan kerajaan persekutuan dan pengurusan kewangan kementerian jabatan badan berkanun persekutuan.

Pelan Strategik IT 2016 - 2020. Ketua Audit Negara.

Kertas Pembentangan KAN. Laporan Ketua Audit Negara.

LKAN NEGERI PAHANG 2016 SIRI 2 vii KATA PENDAHULUAN 1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri.

JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No. 15 Aras 1-5 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62518 Putrajaya.

603 8889 9000 Faks. 603 8888 9721 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN KERAJAAN NEGERI PERLIS TAHUN 2016 SIRI 2.

JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No. 15 Aras 1-5 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62518 Putrajaya.

603 8889 9000 Faks. 603 8888 9721 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI JOHOR TAHUN 2016 SIRI 2.

2016 SIRI 1 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITIKEWANGAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PAHANG JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No. 15 Aras 1-5 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62518 Putrajaya.

603 8889 9000 Faks. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2 mengenai aktiviti Kerajaan Persekutuan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri serta Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan negeri tahun 2015 dibentangkan di Parlimen hari ini selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah.

LKAN PK NEGERI KEDAH 2018pdf. Laporan Audit Ketua Audit Negara 2018 Mengenai Pengurusan Aktiviti dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 3.

Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1 yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini mengemukakan 353 syor bagi membantu Kerajaan Persekutuan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan negeri untuk memperbaiki kelemahan yang dilaporkan. Laporan Ketua Audit Negara bagi siri 2 tahun 2015 menyatakan audit yang dijalankan antara Januari dan Jun tahun ini mendapati perancangan pelaksanaan pemantauan dan pengurusan projek oleh FELDA dan subsidiarinya tidak memuaskan serta tidak mencapai objektif yang ditetapkan.

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah memperkenankan untuk membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Sabah. LKAN 2016 SIRI 2 822 Jumlah Teguran 733 Teguran Corrective 89 Teguran Punitive 9 Dalam Tindakan 724 Selesai 89 Teguran Punitive 37 Teguran Persekutuan 52 Teguran.

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2018 Dikemaskini Sehingga 18 Mei 2020 258 258 Hukuman 613 613 Bebas 129 129 Dalam Prosiding BIL. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2018 Dikemaskini Sehingga 8 Oktober 2020 277 2724 Hukuman 629 6185 Bebas 111 1091 Dalam Prosiding BIL.

PEGAWAI PEGAWAI 1. Amaran 154 5560 2.

Denda 12 433 3. Tangguh Pergerakan Gaji 34 1227 4.

Turun Gaji 10 361 5. Turun Pangkat 1 036 6.

Denda dan Amaran 9 325 7. JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No.

15 Aras 1-5 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62518 Putrajaya. 603 8889 9000 Faks.

603 8888 9721 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KEDAH TAHUN 2016 SIRI 2. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2016 Dikemaskini Sehingga 20 Ogos 2018 187 262 Hukuman 468 655 Bebas 57 8 Dalam Prosiding 2 03 SPRM BIL.

PEGAWAI PEGAWAI 1. Amaran 91 487 2.

Denda 9 48 3. Tangguh Pergerakan Gaji 20 107 4.

Turun Gaji 10 53 5. Turun Pangkat 1 05 6.

Denda dan Amaran 3 16 7. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2016 Dikemaskini Sehingga 8 Mei 2018 186 2609 Hukuman 459 6437 Bebas 65 912 Dalam Prosiding 3 042 SPRM BIL.

PEGAWAI PEGAWAI 1. Amaran 92 489 2.

Denda 9 49 3. Tangguh Pergerakan Gaji 19 103 4.

Turun Gaji 10 54 5. Turun Pangkat 1 05 6.

Denda dan Amaran 3 16 7.

www.youtube.com

Related Image with Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 2