Http Docs Jpa Gov My Docs Pelbagai 2018 Lkan 20082018 Pdf

Http Docs Jpa Gov My Docs Pelbagai 2018 Lkan 20082018 Pdf

Laporan ketua audit negara 2017 pdf. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 Siri 1 mengenai Pengauditan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti menggunakan pendekatan baru iaitu berasaskan risiko dengan itu pelaporan hanya dibuat berdasarkan prestasi kewangan tahun 2017 sahaja tanpa perbandingan dengan prestasi tahun sebelum. Pada tahun 2017 tujuh 7.

Laporan ketua audit negara tahun 2017 pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan siri 1 jabatan audit negara malaysia wjd010799 cover pengurusan syarikatindd 1 19072018 1145 am. Pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan jabatan audit negara.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 Siri 1 mengenai Pengauditan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti menggunakan pendekatan baru iaitu berasaskan risiko dengan itu pelaporan hanya dibuat berdasarkan prestasi kewangan tahun 2017 sahaja tanpa perbandingan dengan prestasi tahun sebelum. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2017 SIRI 1 RAHSIA LKAN 2017S1 KABINET 25052018 vi RAHSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Agensi Antidadah Kebangsaan AADK 10.

Pengurusan Cure and Care Rehabilitation Centre CCRC 193 BAHAGIAN 2 PELAKSANAAN AKTIVITI BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN. JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No.

15 Aras 1-5 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62518 Putrajaya. 603 8889 9000 Faks.

603 8888 9721 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KEDAH TAHUN 2016 SIRI 2. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2017 Dikemaskini Sehingga 7 Februari 2019 191 2277 Hukuman 515 6138 Bebas 133 1585 Dalam Prosiding BIL.

PEGAWAI PEGAWAI 1. Amaran 92 4817 2.

Denda 9 471 3. Tangguh Pergerakan Gaji 21 1099 4.

Turun Gaji 10 524 5. Turun Pangkat 1 052 6.

Denda dan Amaran 3 157 7. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2017 SIRI 2 xvi mengurus berjumlah RM16952 bilion atau 136 dan pelunasan geran lain berjumlah RM6625 bilion atau 53.

Geran mengurus yang diterima oleh 71 Badan Berkanun Persekutuan di bawah 21 kementerian adalah berjumlah RM16952 bilion iaitu menurun. Tangguh pergerakan gaji 26 1008 4.

Laporan ketua audit negara tahun 2017 siri 1 mengenai pengauditan pengurusan kewangan indeks akauntabiliti menggunakan pendekatan baru iaitu berasaskan. Amaran 141 5529 2.

Laporan ketua audit negara tahun 2012 sehingga 2018 dikemaskini sehingga 6 ogos 2020 262 2576 hukuman 620 6096 bebas 135 1327 dalam. Tahun 2017 dan satu 1 kali sehingga 31 Julai 2017 bagi membincangkan Laporan Ketua Audit Negara yang terkini dan memastikan syor Jawatankuasa diambil tindakan oleh Ketua Jabatan dan Agensi Negeri.

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan Pengurusan Kewangan Serta Aktiviti Kementerian Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Tahun 2014 8. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara WJD007496 T.

Pageindd 5 5616 755 AM. Jabatan Audit Negara Aras 1-9 Blok F2 F3 Kompleks F Lebuh Perdana Timur Presint 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62000 Putrajaya Malaysia LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2004 112 Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara Yang Masih Belum Selesai 114 Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi 115 Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri 115. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITIKEWANGAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TERENGGANU JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No.

15 Aras 1-5 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62518 Putrajaya. Pengauditan yang dijalankan antara bulan November 2016 hingga Januari 2017 mendapati secara.

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2017 Dikemaskini Sehingga 2 Januari 2019 189 234 Hukuman 505 626 Bebas 112 14 Dalam Prosiding BIL. PEGAWAI PEGAWAI 1.

Amaran 91 481 2. Denda 9 48 3.

Tangguh Pergerakan Gaji 20 106 4. Turun Gaji 10 53 5.

Turun Pangkat 1 05 6. Denda dan Amaran 3 16 7.

Denda dan Surcaj 2. LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2015 SEHINGGA 30 MAC 2017 158 326 Hukuman 299 6152 Bebas 29 597 Dalam Prosiding BIL.

PEGAWAI PEGAWAI 1. Amaran 71 4494 2.

Denda 8 506 3. Tangguh Pergerakan Gaji 19 1203 4.

Turun Gaji 10 633 5. Denda dan Amaran 3 190 6.

Denda dan Surcaj 2 127 7. Surcaj dan Amaran 9 5.

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2017 Dikemaskini Sehingga 3 April 2019 191 21 Hukuman 525 58 Bebas 192 21 Dalam Prosiding BIL. PEGAWAI PEGAWAI 1.

Amaran 92 482 2. Denda 9 47 3.

Tangguh Pergerakan Gaji 21 110 4. Turun Gaji 10 52 5.

Turun Pangkat 1 05 6. Denda dan Amaran 3 16 7.

Denda dan Surcaj 2 10 8. Laporan Ketua Audit Negara 2019 Pdf.

Laporan Audit 1mdb Baca Di Laman Web Jabatan Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara.

The First A G Report Of 2018 Reveals How Millions Of Taxpayers Money Was Wasted Misused. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Pk Finas 31 12 2018 Pdf Course Hero.

Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2018 Siri 1 mendapati secara keseluruhan mendapati RMMK tidak mencapai objektif yang ditetapkan kerana sasaran bagi menyedia dan menawarkan 5000 unit RMMK dalam. Inti Sari Laporan B - 1 Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2018 Siri 1 INTI SARI LAPORAN 1 JABATAN PERDANA MENTERI-PENGURUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT INDIA a.

Bagi mencapai aspirasi Rancangan Malaysia Kesepuluh RMKe-10 lima 5 teras strategik utama dikenal pasti ke arah mencapai objektif serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan ini.

Related Image with Laporan Ketua Audit Negara 2017 Pdf