Laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 2 Negeri Sarawak

Laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 2 Negeri Sarawak

Laporan ketua audit negara siri 2 tahun 2015. Aktiviti KementerianJabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 2 bagi Tahun 2015. Laporan MaklumBalas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Siri 2 Mengenai Aktiviti Kementerian Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2015.

Home Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2.

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2 mengenai aktiviti Kerajaan Persekutuan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri serta Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan negeri tahun 2015 dibentangkan di Parlimen hari ini selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2 mengenai aktiviti Kerajaan Persekutuan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri serta Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan dan kerajaan negeri tahun 2015 dibentangkan di Parlimen hari ini selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah.

Ketua Audit Negara. Kertas Pembentangan KAN.

Laporan Ketua Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara bagi siri 2 tahun 2015 mendapati Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA kerugian jutaan ringgit disebabkan kelemahan beberapa projek.

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA kerugian jutaan ringgit disebabkan kelemahan perancangan dan pelaksanaan projek pemerolehan perkhidmatan pengumpulan data LiDAR atau Light Detection and Ranging projek jalur lebar serta tiga projek lain. LKAN NEGERI SABAH 2015 SIRI 1 vii 1.

Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pengurusan Kewangan dan. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2014 Siri 2 dibentangkan di Parlimen hari ini selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah.

Beliau berkata dalam Laporan Siri 2 itu sebanyak 57 pengauditan prestasi dan 18 pengauditan pengurusan syarikat kerajaan dilaksanakan di peringkat persekutuan negeri dan Badan. JAbAtAN Audit NegArA MAlAysiA siri 2 laPOran KeTUa aUDiT negara TaHUn 2014.

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2014 Siri 2 ini akan digunakan. Telah diadakan pada 30 Mac 2015.

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2018 Dikemaskini Sehingga 18 Mei 2020 258 258 Hukuman 613 613 Bebas 129 129 Dalam Prosiding BIL. PEGAWAI PEGAWAI 1.

Amaran 144 5581 2. Denda 11 426 3.

Tangguh Pergerakan Gaji 26 1008 4. Turun Gaji 10 388 5.

Turun Pangkat 1 039 6. Denda dan Amaran 9 349 7.

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 SEHINGGA 2018 Dikemaskini Sehingga 8 Oktober 2020 277 2724 Hukuman 629 6185 Bebas 111 1091 Dalam Prosiding BIL. PEGAWAI PEGAWAI 1.

Amaran 154 5560 2. Denda 12 433 3.

Tangguh Pergerakan Gaji 34 1227 4. Turun Gaji 10 361 5.

Turun Pangkat 1 036 6. Denda dan Amaran 9 325 7.

Laporan Ketua Audit Negara 2015 Siri 2 juga mendapati kualiti pembinaan rumah di Taman Panchur Utama Fasa 2 secara secara pemajuan sendiri adalah tidak memuaskan. Selain itu Perda didapati tidak menyelenggara rekod hartanah dengan lengkap kerana tidak mempunyai perincian mengenai kos yang dibiayai agensi itu semasa hartanah dalam pegangan.

PUTRAJAYA - Sebanyak 12 pengauditan prestasi bernilai RM742476 bilion dilaksanakan sempena Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2018 Siri 3 melibatkan program aktiviti dan projek di 10 kementerian dengan 63 syor dikemukakan terhadap aktiviti kementerian jabatan dan badan berkanun Persekutuan bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2 Jabatan Perdana Menteri.

Spm Laporan Ketua Audit Negara Aspek Pendidikan Tinggi 24 Jun 2015 Youtube. Ag S Dashboard Portal.

Laporan Ketua Audit Negara 2015 180 Jabatan Dan Agensi Dapat Penarafan Cemerlang 18 Mei 2016 Youtube. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2 Jabatan Perdana Menteri.

Malaysians Must Know The Truth Laporan Ketua Audit Negara Ke Atas 1mdb Mengesahkan Kesan Masalah Kewangan 1mdb Ke Atas Ltat. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2015 Siri 2 Jabatan Perdana Menteri.

Sebanyak 241 syor dikemukakan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2014 Siri 2 bagi membantu Kerajaan Persekutuan Badan Berkanun Persekutuan dan Kerajaan negeri membuat penambahbaikan dan memperbaiki kelemahan yang dilaporkan. Laporan Ketua Audit Negara 2017 Siri 2 LKAN sudah terbit dan boleh dibaca.

Sudah tentu ia akan menjadi antara tumpuan penting dalam melihat kesilapan tadbir urus yang berlaku pada tahun berkenaan. Kami di KapitalMy turut tidak ketinggalan menyemak laporan berkenaan dan cuba membawakan kepada pembaca hal-hal penting yang perlu diberikan.

KUALA LUMPUR 3 Dis Bernama Laporan Ketua Audit Negara LKAN Tahun 2017 Siri 2 mengemukakan sejumlah 298 syor penambahbaikan kementerian jabatan dan agensi dan badan-badan berkanun. Ketua Audit Negara Tan Sri Dr Madinah Mohamad berkata laporan itu merangkumi 83 syor terhadap aktiviti kementerian atau jabatan dan badan-badan berkanun Persekutuan 42 syor terhadap.

www.slideshare.net

Related Image with Laporan Ketua Audit Negara Siri 2 Tahun 2015