Laporan Latihan Industri

Laporan Latihan Industri

Laporan latihan industri diploma akauntansi. Laporan Penuh Latihan Industri Pelajar Politeknik Perdagangan 1. LAPORAN LATIHAN INDUSTRI OLEH NURDALILA BINTI MOHD DALIF DI PUTRAJAYA ENTERPRISE LOT 4157 BUKIT BERUANG MELAKA TENGAH MELAKA Buku laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahan Diploma Pengurusan Peruncitan POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR JUN 2013 i.

BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI 11 Pengenalan Latihan Industri 111 Pendahuluan Latihan industri merupakan salah satu syarat wajib yang perlu dilalui oleh setiap pelajar Politeknik seluruh Malaysia sebelum diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik KPTM. Tempoh Latihan Industri adalah selama satu semester 20 minggu.

Panduan Penyediaan Laporan Akhir Latihan Industri JABATAN PERDAGANGAN. Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat untuk memperolehi Diploma Akauntansi Jabatan Perdagangan Center Times New Roman Size 14 Bold 9 hbJulai -7 hbDisember 2012 Centered Times New Roman Size 14 Bold Dilulus kanoleh Center Cap.

Ii LAPORAN LATIHAN INDUSTRI OLEH AHMAD ATIFF BIN MOKHTAR DI HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II. 15586 KOTA BHARU KELANTAN Buku Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahan Diploma Akauntansi POLITEKNIK KOTA BHARU DISEMBER 2014.

Laporan Latihan Industri yang telah lengkap akan dihantar dan akan disemak oleh pensyarah bagi tujuan pemarkahan. Dengan adanya buku laporan ini para pelajar dapat memberi serba sedikit maklumat dan aktiviti yang diperolehi semasa menjalani Latihan Industri.

Latihan Industri memainkan peranan penting bagi mendedahkan keadaan alam pekerjaan. CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT 1.

1 BAB 1 PENGENALAN 11 Pendahuluan Latihan industri merupakan sebahagian daripada kursus wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPTM setiap pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama satu semester sebelum sijil atau diploma. Latihan industri merupakan suatu program yang bermanfaat dan merupakan sebahagian daripada kurikulum peringkat pengajian sijil dan diploma di Politeknik-politeknik Malaysia.

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar Diploma Akauntansi dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Jitra terhadap program latihan industri. GWSB telah menyediakan tempat untuk pelajar Latihan Industri yang mengambil kursus Perakaunan dan Kejuruteraan Awam mereka akan dibahagikan samada dibahagian pejabat dan tapak-tapak projek.

14 32 Ringkasan Laporan Harian dalam Latihan Industri Setiap pelajar politeknik dikehendaki menulis laporan harian bagi setiap aktiviti- aktiviti yang. REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK 1.

1 BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI DAN 11 Pendahuluan Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana kerana dengan IzinNya dapatlah saya menamatkan latihan industri dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan serta menyediakan laporan industri saya pada masa dan waktu yang telah diberikan oleh pihak Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. ABSTRAK Laporan ini menerangkan tentang aktiviti-aktiviti yang telah saya pelajari sepanjang saya menjalani latihan industri selama 20 minggu bermula pada 10.

Di dalan laporan ini terkandung pelbagai-bagai ilmu dan maklumat yang berkenaan dengan latihan industri yang telah saya jalani dan banyak memberi pendedahan kemahiran dan pengalaman yang berharga serta amat berguna kepada diri saya untuk terus menceburi bidang Akauntansi di Politeknik Kota Bharu. Diploma Akauntansi digubal khususuntuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman melalui pendidikan bersepadu dalam bidang-bidang seperti perakaunan kewangan pengauditan percukaian perakaunan kos dan juga pengetahuan dalam bidang pengurusan teknologi maklumat keusahawanan dan pembangunan kendiri.

Objektif Laporan Latihan Industri Laporan Latihan Industri amat dititikberatkan dan merupakan syarat lulus sesi Latihan Industri ia adalah bertujuan untuk. Menterjemah kerja-kerja amali yang dilakukan ke dalam bentuk teori.

Membentuk peribadi seorang pekerja yang berdisiplin kerana berupaya membahagikan masa dengan sebaiknya. Contoh format laporan latihan industri example of industrial training report format Assalamualaikum Hai semuatajuk hari ini agak lain sikit kan memandangkan ramai student yang duk mencari-mencari format untuk tulis dalam laporan latihan industri diorangformat ni khusus untuk student diploma dari UPM.

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI OLEH ALI BIN ABU 03DKA10F9999 DI POLIMAS CONTRACTOR BERHAD BANDAR DARULAMAN 06000 JITRA KEDAH Laporan Akhir Latihan Industri ini dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam Bagi memenuhi sebahagian dari syarat penilaian latihan industri dan penganugerahan Diploma Kejuruteraan Awam. Report latihan industri politeknik bab 1 1.

At401 latihan industri 02dtk11f1020 bab 1 pengenalan 11 pendahuluan latihan industri merupakan salah satu syarat utama yang diwajibkan ke atas setiap pelajar yang menduduki pusat pengajian tinggi sama ada institusi awam atau swasta sebelum layak menerima penganugerahan sijil diploma atau ijazah. 64 Laporan Akhir Latihan Industri 65 Laporan oleh Pelajar 70 PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI 6 71 Struktur penilaian Latihan Industri 72 Penilaian oleh Industri.

Garis panduan Latihan Industri ini terpakai bagi pelajar Diploma dan Sarjana Muda bagi semua mod pengajian. Latihan Industri membantu pelajar mendapat pendedahan dan.

92 Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri 17 LAMPIRAN A. Borang Pendaftaran Kursus Latihan Industri 20 2.

Borang Akuan Lepas Tanggung 22 4. Surat Permohonan Latihan Industri 23 5.

Borang Jawapan 24 6. Surat Lapor Diri Pelajar 25.

Bagi laporan akhir latihan industri saya mula mencatat laporan berdasarkan minggu iaitu dari Minggu 1 sehinggalah ke Minggu 20 termasuklah cuti umum mahupun cuti bersebab. Contoh laporan penggunaan teknologi maklumat ict dan komunikasi dalam pengurusan perniagaan.

Nurul hidayah binti mohd shahruddin. Contoh report latihan industri 2016 politeknik dat 1.

www.slideshare.net