Laporan Latihan Industri

Laporan Latihan Industri

Laporan mingguan latihan industri teknologi maklumat. Bagi kursus Diploma Teknologi Maklumat Rangkaian ia wajib menjalani kursus latihan industri pada semester ke 6. Ketika menjalani latihan industry selama 5 bulan pelajar bukan sahaja didedahkan kepada alam pekerjaan tetapi juga dapat mempraktikan segala teori dan amali yang dipelajari oleh Politeknik.

Para pensyarah di Jabatan Perdagangan sedang menjalani Taklimat CIDOS yang di terangkan oleh Encik Vicneas Pegawai Teknologi Maklumat Unit ICT. LAPORAN MINGGU KE-4 22 - 26 DISEMBER 2014 Masukkan data pelajar menggunakan Microsoft Office Excel untuk kemudahan pelajar menggunakan Sistem CIDOS iaitu Polytechnic E-Learning.

LAPORAN MINGGUAN LAPORAN TEKNIKAL PROFIL PELAJAR KESIMPULAN KOMEN CADANGAN RUJUKAN BIBLIOGRAFI TUGASAN 1. CURRICULUM INFORMATION DOCUMENT ONLINE SYSTEM CIDOS Sepanjang saya menjalani latihan industri di Unit Teknologi Maklumat di PSAS saya telah diberi tugas untuk mengambil maklumat pelajar yang telah mengisi borang CIDOS yang telah.

Penghantaran Laporan Akhir dan Buku Log Latihan Industri tarikh akhir. 17 Ogos 2020 Laporan akhir dan buku log yang telah siap dijilidkan hendaklah dihantar sama ada secara pos atau serahan tangan ke pejabat Ketua Koordinator Latihan Industri tidak lewat dari 17 Ogos 2020 bagi memudahkan urusan penyediaan markah akhir.

Laporan ini dapat mengukur sejauh mana pencapaian pelajar dalam latihan yang telah dijalankan sepanjang menjalani latihan industri di firma mahupun syarikat. Ini juga dapat menjadi bukti bahawa seseorang pelajar itu dapat menguasai apa yang dipelajarinya semasa melakukan latihan industri.

Latihan Industri ini diwajibkan kepada setiap pelajar Diploma Teknologi Maklumat Pengatucaraan sebagai syarat penganugerahan diploma. Latihan ini bertujuan untuk memberikan pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang keadaan sebenar alam pekerjaan dalam bidang Teknologi Maklumat Pengatucaraan dan sebagai persediaan awal bagi pelajar.

ABSTRAK Laporan ini menerangkan tentang aktiviti-aktiviti yang telah saya pelajari sepanjang saya menjalani latihan industri selama 20 minggu bermula pada 10. Salam sejahtera saya Sugenthi AP MuthuKrishnan 21DIP14F1119 siswi Politeknik Balik Pulau yang mengikuti kursus Diploma Teknologi Maklumat Pengaturcaraan DIP telah berjaya menamatkan sesi Latihan Industri di CarsemMSDNBHD M-Site dalam satu semester iaitu selama 5 bulan.

Saya Nur Alia binti Khairudin pelajar dari Diploma Teknologi Maklumat Pengaturcaraan di Politeknik Balik Pulau Pulau Pinang sebagai pelajar Politeknik mesti lulus dalam peperiksaan akhir semester empat iaitu Latihan Industri para pelajar akan dihantar ke pelbagai organisasi kerajaan atau swasta. Ini adalah senarai peralatan pejabat teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan dan diajarkan kepada saya untuk menyelesaikan tugasan harian dalam bidang pengurusan perniagaan sepanjang saya menjalani latihan industri di Pernec Corperation.

Carta organisasi inari sdn bhd. Peranan dan tanggungjawab syarikat.

Laporan teknikal tugasan pertama. Laporan ini juga telah dimuatkan dengan bab-bab teknikal yang dilakukan semasa latihan industri dijalankan.

Secara tidak langsung laporan ini boleh dijadikan nota dan bahan rujukan kepada pelajar-pelajar itu sendiri dan ini seterusnya dapat membantu pelajar yang akan bekerja pada suatu hari kelak. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dengan ini saya Siti Noorsolehah Bt Zakaria 21DIP14F1112 siswi Politeknik Balik Pulau Pulau Pinang yang mengikuti kursus Diploma Teknologi Maklumat Pengaturcaraan DIP telah berjaya menamatkan sesi Latihan Industri di Syarikat Steelcon Heat Transfer Equipment Sdn Bhd selama satu semester.

124 Untuk mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam industri. 125 Untuk meningkatkan amalan berhemah dan bertanggungjawab.

126 Untuk mengukuhkan keyakinan diri ke alam pekerjaan kelak. 127 Untuk menyediakan satu laporan latihan industri setelah tamat latihan.

CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT 1. 1 BAB 1 PENGENALAN 11 Pendahuluan Latihan industri merupakan sebahagian daripada kursus wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPTM setiap pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama satu semester sebelum sijil atau diploma.

Sekalung budi ditujukan kepada semua pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi Politeknik Balik Pulau. Tidak lupa juga kepada semua pegawai latihan industri kerana telah menguruskan tempat latihan kami.

Akhir sekali jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang membantu saya sehingga terhasilnya buku laporan ini. Selama 20 minggu menjalani Latihan Industri di Hospital Raja Permaisuri Bainun sedikit sebanyak telah mendedahkan saya ke alam pekerjaan sebenar.

Daripada tempoh 30 November 2015 hingga 15hb April 2016 saya ditempatkan di Unit Teknologi Maklumat dan penyelia saya En Ibrahim Bin Abdullah sebagai pemimpin yang mengajar pelajar Latihan Industri. Pendaftaran Pengesahan Tamat dan Penilaian Kursus Latihan Industri Sesi Disember 2019 PKLI Kebenaran Pelajar Memasuki Politeknik Sultan Idris Shah Untuk Tujuan Rasmi Sepanjang PKPP Lapordiri Pelajar Senior Sesi Jun 2020.

Pengurusan teknologi maklumat merupakan salah satu bidang yang penting merangkumi teknologi bersepadu untuk memperoleh menyimpan dan menyebarkan maklumat. 24 Unit Perhubungan dan Latihan Industri UPLI 4 sela 4x15 Politeknik Sultan Idris Shah spacing GARIS PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 25 cm 25 mm Dari bawah kertas LAMPIRAN L.

www.slideshare.net