Contoh Laporan Program Sekolah

Contoh Laporan Program Sekolah

Laporan pelaksanaan aktiviti program. LAPORAN AKTIVITI PROGRAM PERKARA BUTIRAN Nama Program Aktiviti Karnival Matematik 2019 Tarikh Program Aktiviti 1 Maths Got Talent. 9 Januari 2019 2 Maths Trail.

10 Januari 2019 3 Pertandingan Bahan Pengajaran Video dan Model. 7 Januari 2019 Tempat Program Aktiviti Maths Got Talent.

Dewan Sri Ledang Kolej Matrikulasi Johor. Laporan penyertaan aktiviti program Cikgu Nasran -Pada tahun akan datang Pasukan Hoki SKKAP akan menjalankan latihan awal bagi memastikan pasukan hoki lebih mantap dan akan berusaha untuk mendapat Johan MSSD Pontian.

Contoh Format Laporan Aktiviti LAPORAN AKTIVITI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 10 BUTIRAN AKTIVITI a Nama Aktiviti. C Dengan kerjasama.

F Jumlah peserta. Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A g Perasmi Nama Penuh Jawatan jika ada Pembukaan.

H Jumlah pendapatan. RM Jumlah perbelanjaan.

RM seperti di dalam. LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS 1.

LAPORAN SEBELUM PBS Pada 3 Februari 2020 satu taklimat berkenaan PBS telah dijalankan di Dewan Kuliah A bagi ambilan Jun 2019 iaitu pelajar semester 2. Taklimat ini telah mendedahkan pelajar kepada borang-borang yang diperlukan sepanjang pelaksanaan PBS dan apa yang perlu dilakukan oleh pelajar.

LAPORAN SEMASA PBS a HARI PERTAMA ISNIN 17. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI JEMBER CAHAYA HAIRANI 1610231071 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2018 1 LEMBAR PENGESAHAN Laporan pelaksanaan program Pengenalan Lapangan Persekolahan I Telah disusun oleh Cahaya hairani dan telah disetujui oleh pembimbing sebagai laporan sah atas pelaksanaan.

LAPORAN AKTIVITI 10 NAMA PROGRAM Program Bersama Alumni Fakulti Sains 2017 20 PENGANJUR Pelajar Tahun 4 Fakulti Sains dengan kerjasama Unit Perhubungan Alumni Universiti Teknologi Malaysia 30 TARIKH 2 Mei 2017 40 TEMPAT Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia 50 JUMLAH PESERTA. Laporan setiap aktiviti atau program yang telah dijalankan oleh pensyarah atau penganjur perlu dihantar kepada Biro Kecemerlangan Akademik Pelajar - BKAP selewat-lewatnya 2 minggu selepas program dilaksanakan.

Laporan hendaklah dihantar sebanyak 3 salinan. Borang serta format laporan boleh diambil dalam bentuk soft copy daripada BKAP.

Vasudevan 1987 Penilaian bertujuan. Menentukan sejauh mana objektif dan matlamat aktiviti tercapai.

Bukti tentang nilai dan sumbangan kepada aktiviti atau program 3. Mengetahui keberkesanan pelaksanaan dan tugas setiap AJK.

Menentukan jumlah program atau aktiviti yang dijalankan berbanding jumlah disarankan. Pelan Intervensi Transformasi Sekolah Pintas Sk.

Program transformasi sekolah 2025 ts25 merupakan sebahagian daripada usaha kementerian pendidikan malaysia kpm ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran pdp selari dengan hasrat yang terkandung. Laporan khidmat masyarakat sivik.

Laporan ini dibuat dalam pelaksanaan salah satu tugas tim penggerak pkk desa buddagan untuk di sampaikan kepada 1yth. Bapak kepala desa buddagan 2ythibu ketua tim penggerak pkk kecamatan pademawu dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan 10.

CARTA ALIR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR Jika Melibatkan Pindaan Pindaan SokongTidak Sokong Kelulusan Program Lulus Tidak Lulus Laksana Aktiviti Hantar - i. Laporan Pelaksanaan Aktiviti UPMHEPABR02SPP ii.

Dokumen Tuntutan Bayaran Balik Kewangan iii. Borang Soal Selidik Aktiviti Pelajar UPMHEPABR25SPP Surat Tidak Lulus.

Penyusunan Laporan Kegiatan ini didasarkan atas realisasi hasil kinerja fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan di setiap komponen. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban secara administratif dalam rangka pelaksanaan visi misi tujuan sasaran program dan kegiatan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Nyatakan jumlah pendapatan yang diterima. 62 Salinan resit pembayaran perlu dikepilkan di dalam laporan aktiviti.

63 Bagi resit asal pembayaran perlu diasingkan bagi memudahkan proses pembayaran tuntutan. 70 PENUTUP 0 TANDATANGAN Disediakan oleh setiausaha no.

Tel untuk dihubungi disemak oleh pengarah program dan disahkan oleh tenaga. LAPORAN AKTIVITI-AKTIVITI TAHUNAN DARI 1HB JUN 2013 HINGGA 31HB MEI 2014.

Program sambutan diisi dengan aktiviti perarakan disekitar Taman Sekamat yang dipimpin oleh Tn Hj Osri Ceramah Maulidurasul yang telah disampaikan oleh Ustaz Hj Hanafi serta persembahan Qasidah dari kumpulan. Sebarang masalah yang berlaku ketika aktiviti dijalankan dapat dikawal dengan baik demi memastikan kelancaran program ini 9.

LAPORAN TEKNIKAL Program Masalah Penyelesaian Sebelum Terdapat kesulitan dalam berurusan dengan maahad mengenai penyediaan projector meminjam projector daripada pensyarah berkaitan. Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan program dan aktiviti libatsama komuniti Universiti Malaysia Pahang dan kaedah pengurusan di peringkat Universiti dan Pusat Tanggungjawab PTJ.

611 Sedia laporan dan muatnaik ke Portal MyCommunity Sediakan laporan program melalui sistem Industry-Community Information Dashboard ICID. Oleh karena itu maka evaluasi pelaksanaan Gerakan Pramuka program Gugus Depan SMP 1 Depok ini penting dilaksanakan dan dibuat dalam laporan tertulis.

Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan yang disusun oleh panitia Gerakan Pramuka Gugus Depan SMP 1 Depok adalah para anggota yang berasal dari kelas VII dan VIII. Program butiran sasaran pencapaian cadangan catatan aktiviti pelaksanaan kekuatankelemahan tindakan susulan 01.

23 Mac Semua pelajar AJK kelab Bola Jaring telah Mesyuarat Agung 2016 perempuan SMK ditubuhkan bagi tahun 2016 Tahunan 2016 Tenghilan 02. Contoh laporan pelaksanaan kegiatan sekolah merupakan salah satu administrasi sekolah yang diperlukan sebagai pendukung dokumen pendidikan pada standar kompetensi kelulusan yang ada di sekolah madrasah baik tingkat dasar menengah hingga tingkat atas SDMI SMPMTs dan SMAMA atau seluruh jenjang yang sederajat.

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan sekolah merupakan format pelaporan. Tujuan pertemuan ini diadakan adalah untuk TNCAAA mengetahui program dan aktiviti setiap Pusat Tanggungjawab tersebut.

12 16 April 2016. Sembilan Program A-Lead A309.

Autonomy Within Higher Education For 21st Century Program ini turut dihadiri oleh Pendaftar Pengarah Pejabat Antarabnagsa dan Dekan ORRIC.

melayusaba.onrender.com