Contoh Laporan Latihan Industri Full

Contoh Laporan Latihan Industri Full

Ringkasan mingguan laporan akhir latihan industri. Bilangan MINGGU PERTAMA 19062017-23062017 i. Pelajar melapor diri di Israk Technology Sdn Bhd dengan Encik Mohd Nasarudin selaku penyelia latihan industri di syarikat Israk Technology Sdn Bhd.

Pelajar diberi tugas melawati laman web yang dikendali oleh organisasi. Pelajar diberi tugas membangunkan aplikasi.

Laporan Akhir Latihan Industri starting with. Saturday 2 November 2013.

RINGKASAN MINGGUAN MINGGU PERTAMA 10062013 14062013 Assalamualaikum. Pada tarikh 10062013 saya memulakan latihan industri saya di kilang Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd.

Sebaliknya latihan industri saya akan bermula pada 17062013 tetapi pihak pengurusan. Ringkasan Aktiviti Latihan Industri 31 Pengenalan Ringkasan laporan mingguan ini disediakan bertujuan untuk melihat hasil kerja yang telah dilakukan sepanjang menjalani latihan industri di Jabatan Zakat Negeri Kedah.

Laporan Akhir Latihan Industri Sesi DISEMBER 2017. Secara ringkasnya saya dapat menerangkan tugas saya sepanjang tempoh Latihan Industri ini secara mingguan.

RINGKASAN AKTIVITI SECARA MINGGUAN DI LATIHAN INDUSTRI. 27 NOVEMBER 2017 - 2 DISEMBER 2017.

Sesi Temuramah bersama Pengurus Penyelia Latihan Industri Pengenalan. Laporan mingguan adalah ringkasan aktiviti yang dilakukan sepanjang latihan industri.

31 Pengenalan Sepanjang Latihan Industri pelajar telah didedahkan dengan suasana pekerjaan yang sebenar. Pelajar menjalani Latihan Industri selama 5 bulan iaitu selama 20 minggu Ringkasan aktiviti dibuat untuk memudahkan pelajar menulis aktiviti atau pekerjaan yang dilakukan di organisasi.

Selain itu aktiviti ringkasan ini boleh dijadikan rujukan untuk pelajar dimasa akan datang. Laporan Latihan Industri Industri yang terpilih ialah MAJLIS DAERAH TAPAHPERAK MDT.

Secara ringkasnya serta menyeluruh dapatlah saya menerangkan tugas saya sepanjang tempoh Latihan Industri ini secara mingguan. Ringkasan Aktiviti Latihan Industri -- MINGGU 1 - MINGGU 5-- MINGGU 6 - MINGGU 10.

Laporan Akhir Latihan Industri Sahut cabaran mencari pengalaman. Ringkasan Mingguan Bab ringkasan aktiviti latihan industri ini akan menerangkan berkaitn rumusan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pelajar sepanjang menjalani latihan industri di organisasi tertentu sama ada kerjaan ataupun swasta.

Rumusan ini dibuat bermula dari minggu. Berikut adalah ringkasan mingguan sepanjang saya menjalani latihan industri selama 20 minggu.

32 RINGKASAN AKTIVITI SEMASA LATIHAN INDUSTRI Minggu pertama 11 November 2015 4 Disember 2015. ABSTRAK Laporan ini menerangkan tentang aktiviti-aktiviti yang telah saya pelajari sepanjang saya menjalani latihan industri selama 20 minggu bermula pada 10.

Laporan harian perlu diisi oleh para pelajar pada setiap hari dan ia ditulis secara kasar ini untuk memudahkan pelajar untuk membuat laporan rasmi setelah selesai latihan industri yang ditetapkan. Buku laporan harian perlu diserahkan kepada penyelia pada setiap minggu untuk disemak bagi memastikan para pelajar sentiasa mengisi dan menjalankan.

OBJEKTIF LAPORAN LATIHAN INDUSTRI Penilaian Latihan Industri akan dijalankan sepanjang tempoh Latihan Industri dan selepas tamatnya latihan seseorang pelajar. Hal ini bagi memenuhi keperluan pelajar untuk dianugerah dengan kelayakan diploma dari Kemeneterian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pengajian Politeknik.

Ringkasan Aktiviti Mingguan Latihan Industri Minggu Aktiviti 1 121-16109 i. Melapor diri di Malaysia Airport Sibu.

Diberi penerangan tentang organisasi dalam Malaysia Airport Sibu. Memerhati operator menyelenggara lif.

Memastikan komponen-komponen dalam Substation seperti Stopway Threshold Runway Edge CCR dan AMF Control. 31 Ringkasan Aktiviti Semasa Latihan Industri.

41 Laporan Teknikal. Laporan Akhir Latihan Industri ini dapat disempurnakan dengan keizinanNya.

Dedikasi ini khas buat ibu dan bapa saya serta ahli keluarga yang banyak membantu saya di dalam penghasilan Blog Laporan Latihan Industri ini serta rakan-rakan seperjuangan lain yang turut. Laporan Latihan Industri Jabatan Kejuruteraan Awam.

21 234 Carta Organisasi 22 235 Fungsi Bahagian Lalulintas 23 3 Ringkasan Mingguan 31 Jadual waktu bekerja 25 32 Ringkasan mingguan 26 4 Laporan Teknikal 40 Pengenalan pada kejuruteraan awam 35 41 Bidang utama kejuruteraan awam 411 Geoteknik 36 412 Jalanraya 37 413 Struktur 37. Saya berjaya melaksanakan atau menghabiskan tempoh masa latihan industri disamping menyiapkan laporan akhir latihan industri pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik sendiri.

Ia mengandungi tentang latihan industri latar belakang firma ringkasan latihan sepanjang tempoh 20 minggu dan teknikal. 14 32 Ringkasan Laporan Harian dalam Latihan Industri Setiap pelajar politeknik dikehendaki menulis laporan harian bagi setiap aktiviti- aktiviti yang dilakukan semasa menjalani Latihan Industri dalam tempoh yang ditetapkan bermula dari 19 Jun 2016 sehingga 3 November 2016.

Berikut alas ringkasan kerja aktiviti yang telah dilakukan. Contoh laporan latihan industri full 1.

Afzan noor hisyam bin isa jabatan kejuruteraan mekanikal diploma teknologi pembuatan laporan akhir latihan industri afzan noor hisyam bin isa 16dtp11f1018 kilang sawit chini 3 felda palm industries sdn. Bhd 26690 pekan pahang darul makmur.

Disember 2012 disember 2012 ptsb 2. Berikut alas ringkasan kerja aktiviti yang telah dilakukan.

15 MINGGU AKTIVITI Minggu Pertama 19 Jun -23 Jun 2016 a Lapor diri Latihan Industri di GAndingan Wibawa Sdn Bhd dengan pengurus yang merupakan penyelia Latihan Industri di situ iaitu Encik Mohd Syukri Bin Mohd Ali pada 19 Jun 2016. LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI.

Latihan Industri Pengenalan Latihan Industri Maklumat Organisasi Ringkasan Mingguan LAPORAN TEKNIKAL. Ringkasan Mingguan LAPORAN TEKNIKAL KESIMPULAN Komen Cadangan Rujukan Powered by Create your own unique website with customizable.

www.slideshare.net